Wskazówki prawne

INFORMACJE PRAWNE

Ta strona internetowa jest własnością GHO AHK SPRL (0699.562.515) z siedzibą w BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM reprezentowana przez jej Prezesa Pana Thierry REMY. Dyrektorem publikacji strony jest Thierry REMY, dostawca zapewniający hosting strony oraz przechowywanie informacji to GHO AHK SPRL.

ZAWARTOŚĆ WITRYNY

Pan Thierry REMY nie gwarantuje, że ta strona jest wolna od wad, błędów lub pominięć. Podane informacje mają charakter orientacyjny i ogólny, bez żadnej wartości umownej. Pomimo regularnych aktualizacji pan Thierry REMY nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za zmiany przepisów administracyjno-prawnych, które nastąpią po publikacji. Podobnie firma Thierry REMY nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za wykorzystanie i interpretację informacji zawartych na tej stronie. Pan Thierry REMY nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za żadne wirusy, które mogłyby zainfekować komputer lub sprzęt komputerowy użytkownika w następstwie używania, uzyskiwania dostępu lub pobierania z tej witryny. Pan Thierry REMY zastrzega sobie prawo do zmiany treści tych ofert handlowych w dowolnym momencie.

PRAWA AUTORÓW I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Ta strona jest własnością Thierry REMY, który posiada wszystkie prawa własności intelektualnej. Niniejsza witryna stanowi utwór chroniony własnością intelektualną, a także ogólna struktura serwisu, projekt graficzny oraz elementy dostępne na stronie (formularze, teksty, fotografie, obrazy…). Z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody Thierry REMY, strona i informacje w niej zawarte nie mogą być kopiowane, reprodukowane, modyfikowane, przesyłane, publikowane na jakimkolwiek nośniku, wykorzystywane w całości lub w części do celów komercyjnych lub niekomercyjnych ani służyć do realizacji prac pochodnych. Nieprzestrzeganie tych zasad może pociągać za sobą odpowiedzialność użytkownika Internetu w rozumieniu art. L. 713-2 i L.713-3 Kodeksu własności intelektualnej.

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 1978 r. O komputerach, plikach i wolności, niniejsza witryna jest przedmiotem prostego oświadczenia skierowanego do Komisji National Informatique et Liberties. Internauta jest informowany, że informacje, które przekazuje za pośrednictwem formularzy w Serwisie, są niezbędne do realizacji usług oferowanych przez pana Thierry REMY. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikowania, poprawiania lub usuwania dotyczących go danych osobowych, pisząc do Thierry REMY, GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIA Ponadto komputery łączące się z tą stroną przechowują na ich twardy dysk jeden lub więcej plików tekstowych zwanych „Cookies”, które rejestrują informacje związane z nawigacją w witrynie wykonane z komputera, na którym jest przechowywany „cookie” (typ przeglądarki, przeglądane strony, data i godzina przeglądania,…) . Pan Thierry REMY wykorzystuje te „Cookies” do celów statystycznych, w celu poprawy ergonomii serwisu, aby lepiej śledzić interesy internautów. Użytkownik połączony z witryną ma możliwość sprzeciwienia się rejestrowaniu plików „cookies”, korzystając z odpowiednich funkcji w swojej przeglądarce. W takim przypadku może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji i usług oferowanych na tej stronie.

HIPERTEXT LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

Ta witryna oferuje hipertekstowe łącza do witryn internetowych opublikowanych przez osoby trzecie. Te linki zostały umieszczone w dobrej wierze i firma Thierry REMY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany wprowadzone na tych stronach. W konsekwencji, te hipertekstowe linki w żadnym wypadku nie mogą pociągać za sobą odpowiedzialności pana Thierry REMY: można jedynie zobowiązać się do odpowiedzialności redaktorów stron, do których odwołuje się strona pana Thierry REMY.

PRAWO WŁAŚCIWE:

w zależności od pochodzenia fakturowania, prawem właściwym będzie prawo Belgii lub Australii.